Юли 2012 • Брой 14

От редактора

Празни пространства

Мислите се превръщаха в думи, думите в изречения, изреченията в текст, променящ се според мястото. Запълниха пространството и то придоби друг смисъл, форма, обяснение. Това, от което се нуждаеше в момента, бе малко шанс, за да продължи да открива празните пространства около себе си. Така както смръщените ветрове обемаха всяка цепнатина на настоящето, така и тя се опитваше да намери свое пространство – там, където ще е необходима. Нямаше нужда да е специалист по всичко. От тази категория имаше достатъчно и навсякъде, дори там, където се нуждаеха само от тесни специалисти, беше претъпкано със специалисти по всичко. Вече няколко пъти се оказваше в едно пространство с подобни претенции и преживяването не беше от най-приятните. Те бяха повече и по-издръжливи, отколкото си представяше и можеше да понесе. Раздуваха се във всички посоки и заемаха цялото свободно пространство до задушаване и когато не останеше нито един милиметър чист оптимизъм, прогонени от собствената си неосъщественост, се прехвърляха на следващото. Никога не създаваха свое собствено, ново място, отиваха там, където вече имаше нещо създадено, така оцеляваха... Тя не беше такава. Отказваше да продаде порива си, усещането, че създава нещо за първи път, че запълва свое собствено пространство по образ и подобие, несрещани преди, за дребни стотинки. Предпочиташе да се изправи, макар и бавно и на моменти несигурно, пред предизвикателствата, отколкото да води сигурно съществуване, описано в полицата на някой мазен, крайно незаинтересован и неприятно услужлив застраховател. И сега, изправена накриво пред необживяното пространство, си повтаряше: „По-добре напрегнатото очакване от оправданите неизвестности, отколкото лепкавото споделяне в нечие друго пространство”. Знаеше какво е оставила там, откъдето тръгна, и това нямаше да се промени, сега искаше да разбере къде ще я отведе пътят, за да е сигурна, че тук е мястото й. Беше готова за следващото крушение или успех така, както никога преди. Решението да гребе срещу очакванията и този път се оказа нейното. Нищо не можеше да замени аромата на свободен избор.

Коментари


Comments powered by Disqus

Очаквай следващия брой на списание За ХОРАТА на пазара на 21 юли 2012 година