Брой 202

От редактора

Завъртане


Малкото село се беше отпуснало под жулещото слънце, уморено от жегата. Пусти улици, затворени дървени капаци на прозорците, мушкатата по чардаците бяха отпуснали цветните си главици, котките се бяха скрили в най-тъмния ъгъл на тавана в очакване на по-хладни времена. Само сенките на къщите се местеха по празните улици. Странджа ми се стори негостоприемна. Бяхме пътували до село Кости, за да присъстваме на събора в разгара на лятото, на който се събират нестинари, играят се танци, пристигат роднини отдалеч, отдавна напуснали родното място. Нищо в този час на деня не предвещаваше празник, но само защото всички бяха заети с подготовката на това, което предстоеше да се случи. Привечер, когато умората си беше тръгнала от стрехите на къщите, за да ги остави да се порадват на прекрасната вечер, дървените порти започнаха да се отварят една по една и оттам излизаха жени, облечени в носии, красиви бели ризи, цветни престилки и китки в косата. Стари баби, млади моми и дори невръстни момичета в групи от по две или три се събираха на площада. Изглеждаха като излезли от друго време, лицата им грееха, а гласовете им се извиваха някъде над маранята и се връщаха обратно на площада. Музикантите настройваха своите инструменти на малки групички и започваха с надсвирванията. С идването на нощта целият селски площад и уличките към него се огласиха от хорската врява, тълпи прииждаха отвсякъде, срещаха се, разговаряха, след това се разделяха. Празникът започваше, нестинарите подготвяха жарта, а малките червени въгленчета нетърпеливо светеха на фона на тъмното небе. В центъра на събитията бяха няколко възрастни жени, които се разпореждаха с певците, с танцьорите, говореха помежду си... Хубаво е да си част от всичко това, събиране, останало в годините. Време, когато всеки оставя своята работа, забравя грижите и проблемите и се посвещава на празника. Нещо, което обединява хората, кара ги да се чувстват като част от общност, издържала на времето и промените. Нещо, за което ще се говори дълго, бабите ще разказват, а младите ще очакват и ще знаят, че отново ще се повтори догодина и следващата...

Коментари


Comments powered by Disqus

Очаквай следващия брой на списание За ХОРАТА на пазара на 21 юли 2012 година